Logo STORING spol. s r.o.  
intro info
Úvodní stránka >
Projektová činnost - architektonické a urbanistické studie dokumentace k územnímu řízení · dokumentace ke stavebnímu povolení · dokumentace pro realizaci stavby · dokumentace skutečného provedení · dokumentace interiérů

Inženýrská činnost - projednání a ověření studie · zajištění územního rozhodnutí · zajištění stavebního povolení · technický dozor investora · zajištění kolaudace · záruční a pozáruční servis

Související služby - supervize · expertní posudky · hygienické posudky